طراحی وب سایت

گروه طراحان ستی مسئولیتی در قبال تولید محتوای وب سایت شما ندارد و موظف است محتوای تایید و تصحیح شده شما را در وب سایت قرار دهد.
طراحان در قبال ترجمه محتوای شما مسئولیتی ندارند.
هزینه آموزش به صورت جداگانه دریافت میگردد.